pobierz
demo

Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Użytkownikom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkowników zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Użytkowników przechowujemy na komputerach zapewniających ich maksymalne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnione i przeszkolone osoby.

Każdy Użytkownik, który przekazał nam swoje dane osobowe ma możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz serwis www posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Użytkownika przez serwis i dostarczają danych statystycznych o aktywności Użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia, bądź w skrajnych przypadkach - uniemożliwienie korzystania z naszego serwisu.
 
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronach internetowych naszego serwisu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tych stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Użytkownik udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Użytkownikom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Użytkownikowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszej ofercie. Materiały te dotyczą wyłącznie naszej oferty.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie co do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres ADO@ecru.pl.
 

I. Definicje

1. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która udostępnia nam swoje dane osobowe, bądź odwiedza nasz serwis www. Gdy Użytkownikem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Użytkownika w świetle obowiązującego prawa.

2. Administrator - Administrator Danych Osobowych, firma ECRU S.C. P.Klimczak R. Urbanik, z siedzibą ul. Królewska 57, klatka 2, IVp. 30-081 Kraków, NIP: 677-10-46-894

II. Informacje ogólne

1. Polityka prywatności i polityka dotycząca cookies dotyczy pozyskiwania i przetwarzania danych, w tym danych osobowych przez Administratora.

2. Administrator realizuje  pozyskiwanie informacji o Użytkownikach w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzach informacje.
b. poprzez dobrowolnie wysłane przez Użytkowników e-maile, smsy, wiadomości na portalach społecznościowych i przekazane za pomocą komunikatorów internetowych
c. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka”).
d. poprzez gromadzenie logów serwisu www.
e. przez dobrowolnie podane przez Użytkowników informacje w rozmowach telefonicznych

III. Informacje w formularzach

1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
2. Administrator może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, parametry wywołania).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym, chyba że poniżej określono inaczej (wynika z przepisów prawa).
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na pytanie Użytkownika, bądź realizacji jego zamówienia (płatność, wysyłka, reklamacja), obsługi posprzedażnej (wsparcie techniczne, dostarczanie aktualizacji) oraz działań marketingowych oraz ofertowych.

IV. Informacja o plikach cookies

1. Serwis internetowy korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator
4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) najczęściej domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
5. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu internetowego.
7. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z serwisu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
9. Użytkownik może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działanie serwisu).
10. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

V. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zlecenia lub zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do stron serwisu internetowego nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce Użytkownika,
g. informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony - w rozumieniu przepisów prawa są anonimowe.

VI. Udostępnienie danych
 
1. W związku z realizacją zamówień i usług posprzedażnych (wsparcie techniczne, dostarczanie aktualizacji) dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, czy firmy kurierskie zaangażowane w dostarczenie zamówionych produktów.
2. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym w minimalnym dla realizacji zamówienia zakresie i wyłącznie w granicach dozwolonych przepisami prawa.
3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis internetowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań i w zakresie wynikającym z żądania.

VII. Zabezpieczenie danych osobowych

1. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.
2. Dane osobowe zostały przekazane świadomie i dobrowolnie oraz będą przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w paragrafach III pkt 4 niniejszego dokumentu.
3. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami naszych usług informatycznych jedynie w celach świadczenia zamówionych usług i sprzedaży produktów.

VIII. Zmiana, poprawianie, usuwanie, przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Administrator zapewnia Użytkownikom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmiany, zapomnienia, poprawiania oraz usunięcia
2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem za pomocą maila ADO@ecru.pl.
3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze mają podany czas przez jaki obowiązują, w przypadku braku określenia owego terminu obowiązują do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, chyba że przetwarzanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa niż wyrażona zgoda (np. w przypadku realizacji zamówienia i sprzedaży produktów czy usług).