pobierz
demo

PRO100 CNC

Wiercenie. Frezowanie. Cięcie. W PRO100 CNC.

Moduł CNC dla PRO100 pozwala na dodawanie do pojedynczych formatek obróbek i generowanie plików do sterowania maszynami CNC oraz generowanie kodów kreskowych pozwalających na łatwą, szybka i bezbłędną identyfikację formatek oraz odpowiadających im plików obróbek umożliwiających sterowanie tymi maszynami.


Obsługiwane przez PRO100 CNC maszyny i formaty plików:

SCM Woodworking Technology (Maestro, formaty *.XCS i *.PGMX)
HOMAG (woodWOP, format *.MPR)
Felder Group (TpaCAD, format *.TCN)
Vitap (TpaCAD, format *.TCN)
Infotec (TpaCAD, format *.TCN)
SERON (COBUS, format *.FMC)
Biesse (Editor, format *.BPP)
uniwersalny DXF z definiowanymi warstwami


 
PRO100 CNC. Dziedziczenie wierceń między elementami.
Wiercenie. Cięcie. Frezowanie. W PRO100 CNC!
Wiercenie

wiercenie w dowolnej ścianie formatki
dodawanie pojedynczych wierceń o dowolnych parametrach (średnica, głębokość)
dodawanie serii wierceń
dodawanie kompletów wierceń
parametryzacja pojedynczych wierceń
parametryzacja kompletów wierceń
tworzenie szablonów wierceń pod dane okucia (np. zawiasy, prowadnice)
tworzenie formuł uzależniających ilość i rozmieszczenie obróbek od wielkości formatek
tworzenie szablonów zawierających wiercenia i inne obróbki (frezowanie, cięcie)
definiowanie własnych narzędzi
definiowanie parametrów narzędzi (prędkość posuwu, prędkość wejścia, prędkość wyjścia, sposób zagłebiania,... )
definiowanie własnych zmiennych (parametrów) i formuł


Cięcie

cięcie w czołowych ściankach formatki
dodawanie pojedynczych cięć i podcięć o dowolnych parametrach (rzaz, głębokość)
dodawanie kompletów cięć
dodawanie serii cięć
parametryzacja pojedynczych cięć
parametryzacja szablonów wielu cięć
tworzenie szablonów cieć (np. podcięcie pod plecy)
tworzenie formuł uzależniających ilość i rozmieszczenie obróbek od wielkości formatek
tworzenie szablonów zawierających ciecia i inne obróbki (wiercenie, frezowanie)
definiowanie własnych narzędzi
definiowanie parametrów narzędzi (prędkość posuwu, prędkość wejścia, sposób zagłębiania,... )
definiowanie własnych zmiennych (parametrów) i formuł

Frezowanie

frezowanie w czołowych ściankach formatki
frezowanie po ścieżce
dodawanie pojedynczych frezowań o dowolnych parametrach (rzaz, głębokość)
dodawanie szablonów frezowań
dodawanie serii frezowań
parametryzacja pojedynczych frezowań
parametryzacja szablonów wielu frezowań
tworzenie szablonów cieć (np. podcięcie pod plecy)
tworzenie formuł uzależniających ilość i rozmieszczenie obróbek od wielkości formatek
tworzenie szablonów zawierających frezowanie  i inne obróbki (wiercenie, cięcie)
definiowanie własnych narzędzi
definiowanie parametrów narzędzi (prędkość posuwu, prędkość wejścia, sposób zagłębiania,... )
definiowanie własnych zmiennych (parametrów) i formuł